PIC-1029

Ligandy oligosacharydu o wyższym powinowactwie do E-selektyny.

Seria syntetycznych oligosacharydów na bazie sjalo Lewis x (sLex; Neu5Ac alfa 2-3Gal beta 1-4 [Fuc alfa 1-3] GlcNAc) i sialo Lewis a (sLea; Neu5Ac alfa 2-3Gal beta 1-3 [Fuc alfa 1-4] GlcNAc) do badania interakcji wiązania selektyn. Białko fuzyjne E-selektyna-immunoglobulina (E-selektyna-Ig) związane z unieruchomionymi albuminy bydlęcej (BSA) - neoglikoproteiny zawierające sLex lub sLea w sposób zależny od Ca (2 +). W roztworze tetrasacharyd sLex blokował tę interakcję o 50% w stężeniu 750 +/- 20 mikroM (IC50). sLea był bardziej skuteczny (IC50 = 220 +/...

Więcej »

Fenobarbital w porównaniu z fenytoiną w leczeniu napadów noworodków ad 5

Tak więc, u 17 z 30 noworodków w pierwotnej grupie fenobarbitalu (57 procent), napady były całkowicie kontrolowane przez jeden lub oba leki. Spośród 16 noworodków z grupy fenytoiny, u których napady nie były całkowicie kontrolowane, 13 otrzymywało fenobarbital, z całkowitą kontrolą napadów w 5. Ogólna skuteczność w grupie fenytoiny wynosiła 62 procent (18 z 29 noworodków). Różnica wynosząca 5 punktów procentowych (95-procentowy przedział ufności, -20 do 30) nie była znacząca (P = 0,67). Siedmiu dodatkowych noworodków z grupy fenobarbita...

Więcej »

Profilaktyczne napromienianie czaszkowe dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w pełnej remisji czesc 4

Charakterystyka siedmiu badań uwzględnionych w meta-analizie. Charakterystykę siedmiu badań przedstawiono w tabeli 1. Cztery badania były niewielkie, z udziałem 55 lub mniej pacjentów. Pozostałe trzy badania obejmowały 825 pacjentów lub 84 procent wszystkich pacjentów. Badanie profilaktyczne czaszkowej czaszki rozpoczęte w 1988 r. (PCI-88), 31 które nie obejmowało oceny neuropsychologicznej, było uproszczoną próbą przeprowadzoną równolegle z próbą rozpoczęta w 1985 r. (PCI-85) .5 Polityka ustalania całkowitej remisji różniła si...

Więcej »

Rekordy absolutne

W wydaniu z 15 kwietnia Morris i wsp.1 oraz Rose i wsp.2 przedstawili wyniki randomizowanych badań klinicznych porównujących radioterapię i jednoczesną chemioterapię zawierającą cisplatynę z samą radioterapią lub radioterapię połączoną z hydroksymocznikiem w leczeniu raka szyjki macicy. Średni czas trwania radioterapii w tych badaniach wynosił odpowiednio 58 dni i 63 dni. Wydaje się, że czas trwania leczenia był niezależny od zmian lub braku chemioterapii w reżimie leczenia. W obu badaniach zamierzona dawka radioterapii byłaby optymalnie dosta...

Więcej »
751#operacja podniesienia biustu cena , #medicover hospital , #obumarła ciąża objawy , #telefon zaufania kraków , #ropniaki na twarzy , #przyspieszony okres przyczyny , #przychodnia dobrzechów , #glinka lecznicza , #obniżenie libido u mężczyzn , #aparat na zeby cennik ,