rzęsy 1 do 1 cena

Profilaktyczne napromienianie czaszkowe dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w pełnej remisji ad

Następnie przeprowadzono badania porównujące profilaktyczne napromienianie czaszki bez napromieniania czaszkowego u pacjentów z całkowitą remisją, a niektóre z prób obejmowały ocenę neuropsychologiczną. Wyniki tych badań konsekwentnie ujawniły znaczny spadek częstości występowania przerzutów w mózgu bez wzrostu powikłań neuropsychologicznych. 15. Wyniki nie były jednak ro...

Więcej »

Przyszłe badanie chodzenia w porównaniu z energicznym ćwiczeniem w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca u kobiet

Rola chodzenia, w porównaniu z energicznymi ćwiczeniami, w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca pozostaje kontrowersyjna, a dane dotyczące kobiet na ten temat są skąpe. Metody
W prospektywnym badaniu oceniano związek pomiędzy wynikiem dla całkowitej aktywności fizycznej, chodzenia i energicznych ćwiczeń a częstością występowania zdarzeń wieńcowych wśród 72.488 ...

Więcej »

Obstetryczne wyniki u kobiet z gruźlicą pozapłucną cd

Spośród pozostałych 11 kobiet, u których wszystkie postawiono diagnozę podczas ciąży wskaźnikowej, 4 (12 procent) rozpoczęło leczenie w pierwszym trymestrze, 4 (12 procent) w drugim trymestrze i 3 (9 procent) w trzecim trymestrze ciąży . Leczenie lekami przeciwgruźliczymi
Z 29 kobiet, które miały czynną gruźlicę podczas ciąży wskaźnikowej, 18 (62 procent) otrzymywa...

Więcej »

Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa cd..

Kearon i in. (Wydanie z 25 marca) testowali hipotezę, że pacjenci z pierwszym epizodem idiopatycznej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej skorzystaliby z terapii antykoagulacyjnej trwającej dłużej niż trzy miesiące. Autorzy stwierdzili, że pacjenci, którzy kontynuowali przyjmowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych po początkowym okresie leczenia trwającym trzy miesiące, mieli n...

Więcej »
331#kozieradka zastosowanie , #krążek międzykręgowy , #kregozmyk , #krioglobulinemia , #oblicz dni płodne i owulacje , #kserostomia , #łąkotka przyśrodkowa , #lamblia leczenie , #lamblia objawy , #olx tomaszów mazowiecki ,