świerzb foto

Wpływ ostrych zmian szybkości filtracji kłębuszkowej na wymianę Na + / H + w korze mózgowej szczura.

Przeprowadzono badania na szczurach w Monachium-Wistar, aby ocenić wpływ zmian w filtrowanym wodorowęglanie (FLHCO3) wywołanym przez zmiany w GFR, na aktywność wymiany Na + / H + w pęcherzykach błony graniczącej z błoną nerek (BBMV). Pomiary całkowitej ilości nerki i mikropunkturowej GFR, FLHCO3 i reabsorpcji HCO3 w kanalikach nerkowych i błonach proksymalnych (APRHCO3) sprzężono z pomiarami BBMV poboru 22Na + pobranego z gradientów H + u każdego badanego zwierzęcia. Pobór 22Na + mierzono przy trzech gradientach stężenia Na +, aby umożliwić obliczenie wymia...

Więcej »

Badania nad interakcją między kolagenem a aktywnością podobną do osocza Kallikrein DOWODY DLA SYSTEMU ENZYMATYCZNEGO POWIERZCHNIOWEGO

Badanie to wykazało, że cząsteczki kolagenu, po ekspozycji na osocze ludzkie ubogie w płytki krwi, a następnie płukanie, wytwarzają czynnik kininopodobny po inkubacji z substratem prekinin. Wiązanie aktywności wytwarzającej kininę z kolagenem w mieszaninie do inkubacji kolagenu osocza występuje szybko, podczas gdy utrata tej aktywności w mieszaninie inkubacyjnej zachodzi stosunkowo wolno. Czynnik Hagemana wydawał się być konieczny dla związanej z powierzchnią aktywności wytwarzającej kininę, ponieważ aktywność ta była nieobecna w kolagenie eksponowanym na ...

Więcej »

Ujemna transkrypcyjna regulacja ludzkiego genu interleukiny 2 (IL-2) przez glukokortykoidy poprzez interferencję z jądrowymi czynnikami transkrypcyjnymi AP-1 i NF-AT.

Na transkrypcję genu IL-2 wpływa kilka białek jądrowych. Zapytaliśmy, czy deksametazon (Dex) i cyklosporyna A (CsA) hamują transkrypcję genu IL-2 przez zakłócanie aktywności białek jądrowych, które wiążą się z promotorem IL-2. Ekstrakty jądrowe z pierwotnych ludzkich limfocytów T analizowano za pomocą elektroforetycznych testów przesunięcia ruchliwości DNA. Zarówno Dex, jak i CsA hamowały wiązanie czynników transkrypcyjnych AP-1 i NF-AT, ale nie NF-kB i OCT-1 / OAF, do ich odpowiednich miejsc na promotorze genu IL-2. Aby skorelować zmiany w wiązaniu cz...

Więcej »

Terapia tlenowa w podejrzeniu ostrego zawału mięśnia sercowego ad

Dla tych, którzy chodzili pięć lub więcej godzin tygodniowo, redukcja ryzyka przekroczyła 40 procent (dane niepokazane). Wykluczenie niewielkiej liczby kobiet, które zgłosiły, że nie są w stanie chodzić w kwestionariuszu z 1990 lub 1992 r. (2 procent kohorty) nie zmieniło tych wyników. Ryc. 2. Ryc. 2. Skorygowane wiekowo i wielowymiarowe względne ryzyko zdarzeń wieńcowych (niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego lub zgon z przyczyn koronaryjnych) według tempa chodu. Analizy te wykluczały kobiety, które wykonywały energiczne ćwiczenia. Wi...

Więcej »
331#kregozmyk , #krioglobulinemia , #oblicz dni płodne i owulacje , #kserostomia , #łąkotka przyśrodkowa , #lamblia leczenie , #lamblia objawy , #olx tomaszów mazowiecki , #ruszające się zęby sennik , #legionelloza ,