spacer z niemowlakiem zimą

Leczenie raka szyjki macicy wysokiego ryzyka

W wydaniu z 15 kwietnia Morris i wsp.1 oraz Rose i wsp.2 przedstawili wyniki randomizowanych badań klinicznych porównujących radioterapię i jednoczesną chemioterapię zawierającą cisplatynę z samą radioterapią lub radioterapię połączoną z hydroksymocznikiem w leczeniu raka szyjki macicy. Średni czas trwania radioterapii w tych badaniach wynosił odpowiednio 58 dni i 63 dni. Wydaje si...

Więcej »

Zwiększona aktywność syntazy tlenku azotu pomimo braku reakcji na zależne od śródbłonka środki rozszerzające naczynia w niedokrwiennej ostrej niewydolności nerek u szczurów.

Brak odpowiedzi na zależne od śródbłonka środki rozszerzające naczynia uważa się ogólnie za dowód na obniżoną aktywność syntazy tlenku azotu (NOS) i wytwarzanie NO po niedokrwiennym lub niedotlenionym uszkodzeniu ważnych organów, w tym nerki. W tym badaniu odpowiedzi na przepływ krwi przez nerki (RBF) na zależne od śródbłonka środki rozszerzające naczynia: acetylocholina i bra...

Więcej »

Obstetryczne wyniki u kobiet z gruźlicą pozapłucną czesc 4

Dwa niemowlęta z gruźlicą zmarły w okresie okołoporodowym, jeden z powodu przedwczesnego przerwania łożyska i jeden z aspiracji treści żołądkowej. Nie było przypadków wrodzonej gruźlicy lub malformacji płodu ani zgonów matek.
Dyskusja
Gruźlica pozapłucna, która występuje u 10 do 27 procent wszystkich pacjentów z gruźlicą, 5, 16, 16, 16 jest rzadka wśród kobiet...

Więcej »

Niska dawka w porównaniu do standardowej dawki dożylnej Alteplazy w ostrym udarze niedokrwiennym czesc 4

Wcześniej obserwowaliśmy, że krótkotrwałe przeżycie po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia było większe przy aktywnej resuscytacji za pomocą kompresji i dekompresji (CPR) niż w przypadku standardowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W obecnym badaniu ocenialiśmy efekty aktywnej metody kompresji-dekompresji na jednoroczne przeżycie. Metody
Pacjenci z zatrzymaniem krążenia...

Więcej »
http://www.cyklinowanie.edu.pl 751#dezynfekcja chemiczna , #limetic skuteczność , #czy flirtowanie to zdrada , #pocenie się krocza , #mleczne napoje fermentowane , #125g ile to ml , #ból szyi i ramion , #zaparcia i biegunki , #objawy adhd u niemowlaka , #jak przesunąć miesiączkę ,