zlewne poty w nocy

Leczenie raka szyjki macicy wysokiego ryzyka

W wydaniu z 15 kwietnia Morris i wsp.1 oraz Rose i wsp.2 przedstawili wyniki randomizowanych badań klinicznych porównujących radioterapię i jednoczesną chemioterapię zawierającą cisplatynę z samą radioterapią lub radioterapię połączoną z hydroksymocznikiem w leczeniu raka szyjki macicy. Średni czas trwania radioterapii w tych badaniach wynosił odpowiednio 58 dni i 63 dni. Wydaje się, że czas trwania leczenia był niezależny od zmian lub braku chemioterapii w reżimie leczenia. W obu badaniach zamierzona dawka radioterapii byłaby optymalnie dostarczona w ...

Więcej »

Profilaktyczne napromienianie czaszkowe dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w pełnej remisji ad 7

Jednak pod względem przeżycia profilaktyczne napromienianie czaszki było mniej skuteczne u kobiet niż u mężczyzn. Wynik ten należy jednak interpretować z ostrożnością, ponieważ pochodzi on z analizy podgrupy oraz z powodu niejednorodności wśród kobiet w różnych próbach. Chociaż kobiety mają wyższy wskaźnik przeżywalności niż mężczyźni (dane nieukazane), nie ma hipotezy wyjaśniającej tę różnicę w działaniu. W latach 80. w kilku badaniach nierandomizowanych stwierdzono zaburzenia neuropsychologiczne i nieprawidłowości w skanach TK mózgu, ...

Więcej »

Mucin zależna od glikozylacji komórkowej cząsteczka adhezyjna 1 (GlyCAM 1) ulega ekspresji w komórkach nabłonka gruczołu sutkowego laktacji i występuje w mleku.

Zależna od glikozylacji komórkowa cząsteczka adhezyjna (GlyCAM 1) jest podobną do mucyny glikoproteina śródbłonka, która działa jako ligand adhezyjny dla selektyny L, poprzez prezentację jednego lub więcej O-wiązanych węglowodanów w domenie lektynowej tej selektyny na powierzchni komórki leukocytowej. Wykazano uprzednio, że glikoproteina GlyCAM jest wyrażana specyficznie przez komórki śródbłonka obwodowych i krezkowych węzłów chłonnych oraz w nieznanym miejscu w płucach. Tutaj donoszemy, że to białko ulega ekspresji podczas laktacji przez komórki...

Więcej »

American Medical Education 100 lat po raporcie Flexner czesc 4

Zauważyliśmy, że w tej kohorcie skala redukcji ryzyka związana z szybkim chodzeniem i energicznymi ćwiczeniami była podobna, gdy całkowite wydatki na energię były podobne. Odkrycia te stanowią dodatkowe wsparcie dla bieżących federalnych wytycznych ćwiczeń, które zalecają ćwiczenia o umiarkowanej intensywności przez co najmniej 30 minut w większość (najlepiej wszystkie) dni tygodnia. 3.4 Nasze wyniki sugerują, że taki reżim (np. Szybki marsz przez trzy lub więcej godzin w tygodniu) może zmniejszyć ryzyko wystąpienia incydentów wieńcowych u kobie...

Więcej »
http://www.blatygranitowe.org.pl 751#dezynfekcja chemiczna , #limetic skuteczność , #czy flirtowanie to zdrada , #pocenie się krocza , #mleczne napoje fermentowane , #125g ile to ml , #ból szyi i ramion , #zaparcia i biegunki , #objawy adhd u niemowlaka , #jak przesunąć miesiączkę ,