lipaza lipoproteinowa

Niewydolność tarczycy u matki podczas ciąży i późniejszy rozwój neuropsychologiczny dziecka ad

Jeśli obniżenie poziomu IQ potomstwa miało występować wystarczająco często w związku z tym stopniem i częstością niedoboru tarczycy u matki, wówczas systematyczne określanie stanu tarczycy u wszystkich kobiet przed lub bardzo wcześnie w ciąży może być uzasadnione. Celem obecnego badania było ustalenie, czy niewykryty lub nieodpowiednio leczony matczyny niedobór tarczycy podczas ciąży jest związany z niższymi wynikami IQ u potomstwa w przypadku braku niedoczynności tarczycy u noworodków. Metody
Fundacja na rzecz badań krwi zarządza stanowym programem b...

Więcej »

Częstość występowania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w Stanach Zjednoczonych, 1988-1994 cd

Elektroforezę i identyfikację nukleotydów przeprowadzono za pomocą zautomatyzowanego sekwenatora DNA (ABI 377, Applied Biosystems, Foster City, CA). Genotypy próbek dodatnich pod względem HCV RNA określono przez sekwencjonowanie 300 nukleotydów w regionie NS5b. 7 Porównano sekwencje dla każdego genotypu z opublikowanymi sekwencjami przy użyciu programu Wisconsin Genetic Computer Group, z użyciem podprogramów Gap i Pileup do parowania .8
Próbki surowicy były również badane pod kątem markerów serologicznych wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) 9 i przeciwciał...

Więcej »

Częstość występowania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w Stanach Zjednoczonych, 1988-1994 ad 6

Nasze oszacowanie rozpowszechnienia można uznać za konserwatywne. NHANES III wykluczał osoby uwięzione i bezdomne, grupy z wysokim odsetkiem zakażenia HCV, i chociaż odsetek osób z pozytywnym wynikiem badania, w przypadku których stwierdzono wiremię, był zgodny z obserwowanym w innych badaniach, 17-19 testowaliśmy tylko jeden próbka dla każdego przedmiotu. Niektóre osoby zakażone HCV są sporadycznie dodatnie na HCV RNA 20, a pojedynczy wynik ujemny nie wyklucza możliwości przewlekłego zakażenia. Przewaga genotypu 1a wśród osób zakażonych HCV w naszym badaniu moż...

Więcej »

Wpływ aprotyniny na wynik po przeszczepie tętnic wieńcowych

Pacjenci poddawani zabiegowi chirurgicznemu częściej niż pacjenci poddawani angioplastyce pozostawili chorobę tętnic wieńcowych (40% w porównaniu z 14%, P <0,001) i trzynaczyniową chorobę wieńcową (79% vs. 60%, P = 0,008). Te dwie grupy pacjentów były podobne pod względem innych cech. W grupie rewaskularyzacji mediana czasu od randomizacji do pierwszej próby rewaskularyzacji wynosiła 0,9 godziny u pacjentów poddawanych angioplastyki i 2,7 godziny u pacjentów poddanych operacji. Dziewięciu pacjentów przydzielonych do rewaskularyzacji przeszło operację po usiłowaniu...

Więcej »
331#krioglobulinemia , #oblicz dni płodne i owulacje , #kserostomia , #łąkotka przyśrodkowa , #lamblia leczenie , #lamblia objawy , #olx tomaszów mazowiecki , #ruszające się zęby sennik , #legionelloza , #choroba zimnych aglutynin ,