Wada kooperatywności receptorów insuliny od pacjenta z wrodzoną postacią skrajnej insulinooporności.

Wcześniej opisaliśmy nowatorską wadę jakościową receptorów insuliny od pacjenta z genetyczną formą skrajnej insulinooporności (leprechaunism). Receptory tego opornego na insulinę dziecka charakteryzują się dwoma nieprawidłowościami: (a) nienormalnie wysokim powinowactwem do insuliny oraz (b) znacznie zmniejszoną wrażliwością wiązania insuliny 125I na zmiany pH i temperatury. W tym artykule zbadaliśmy mechanizm kinetyczny tej nieprawidłowości w w...

Badania nad interakcją między kolagenem a aktywnością podobną do osocza Kallikrein DOWODY DLA SYSTEMU ENZYMATYCZNEGO POWIERZCHNIOWEGO

Badanie to wykazało, że cząsteczki kolagenu, po ekspozycji na osocze ludzkie ubogie w płytki krwi, a następnie płukanie, wytwarzają czynnik kininopodobny po inkubacji z substratem prekinin. Wiązanie aktywności wytwarzającej kininę z kolagenem w mieszaninie do inkubacji kolagenu osocza występuje szybko, podczas gdy utrata tej aktywności w mieszaninie inkubacyjnej zachodzi stosunkowo wolno. Czynnik Hagemana wydawał się być konieczny dla związanej z powi...

Obstetryczne wyniki u kobiet z gruźlicą pozapłucną czesc 4

Dwa niemowlęta z gruźlicą zmarły w okresie okołoporodowym, jeden z powodu przedwczesnego przerwania łożyska i jeden z aspiracji treści żołądkowej. Nie było przypadków wrodzonej gruźlicy lub malformacji płodu ani zgonów matek.
Dyskusja
Gruźlica pozapłucna, która występuje u 10 do 27 procent wszystkich pacjentów z gruźlicą, 5, 16, 16, 16 jest rzadka wśród kobiet w ciąży.10-13 Rozpoznanie tego stanu jest często opóźnione z pow...

Zastosowanie urządzenia do ciągłego przepływu u pacjentów oczekujących na przeszczep serca ad 7

Na transkrypcję genu IL-2 wpływa kilka białek jądrowych. Zapytaliśmy, czy deksametazon (Dex) i cyklosporyna A (CsA) hamują transkrypcję genu IL-2 przez zakłócanie aktywności białek jądrowych, które wiążą się z promotorem IL-2. Ekstrakty jądrowe z pierwotnych ludzkich limfocytów T analizowano za pomocą elektroforetycznych testów przesunięcia ruchliwości DNA. Zarówno Dex, jak i CsA hamowały wiązanie czynników transkrypcyjnych AP-1 i NF-AT, ale...

Najnowsze zdjęcia w galerii nerlit:

331#krioglobulinemia , #oblicz dni płodne i owulacje , #kserostomia , #łąkotka przyśrodkowa , #lamblia leczenie , #lamblia objawy , #olx tomaszów mazowiecki , #ruszające się zęby sennik , #legionelloza , #choroba zimnych aglutynin ,