rumień obrączkowaty brzeżny

Obstetryczne wyniki u kobiet z gruźlicą pozapłucną ad

Rozpoznanie gruźlicy pozapłucnej ustalono na podstawie wyników badań klinicznych połączonych z badaniami bakteriologicznymi, histologicznymi i radiologicznymi, a wszyscy pacjenci spełnili kryteria diagnostyczne Światowej Organizacji Zdrowia14. Dwudziestu dziewięciu kobiet miało czynną chorobę wymagającą leczenia przeciwprątkowego w czas...

Więcej »

Zaburzenia nastroju po porodzie

Zaburzenia depresyjne występują w Stanach Zjednoczonych w tempie dwukrotnie wyższym u kobiet niż u mężczyzn, co potwierdzają dane z innych krajów. Okres poporodowy uważa się za czas wysokiego ryzyka wystąpienia zaburzeń nastroju. Z tego powodu rozpoznanie i leczenie zaburzeń nastroju w okresie poporodowym stanowią kwestie o dużym znacze...

Więcej »

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią cd 5

Główną przyczyną zgonu u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego jest wstrząs kardiogenny. Przeprowadziliśmy randomizowane badanie w celu oceny wczesnej rewaskularyzacji u pacjentów z wstrząsem kardiogennym. Metody
Pacjenci, u których wystąpił wstrząs z powodu niewydolności lewej komory komplikuj...

Więcej »
http://www.eveonlinepolska.pl 751# , #cytryna z wodą na czczo , #dezynfekcja chemiczna , #limetic skuteczność , #czy flirtowanie to zdrada , #pocenie się krocza , #mleczne napoje fermentowane , #125g ile to ml , #ból szyi i ramion , #zaparcia i biegunki ,