PIC-515

Aktywacja enzymu rozrywającego oddech z ludzkich neutrofili w układzie bezkomórkowym. Dowody na obecność rozpuszczalnego kofaktora.

Aktywacja wyładowania oddechowego w komórkach fagocytujących, ważnym procesie obrony gospodarza, nie jest jeszcze dobrze poznana. Obecnie opisujemy rozwój układu bezkomórkowego do aktywacji oksydazy NADPH, enzymu rozrywającego oddech, w ludzkich neutrofilach. Aktywację uzyskano przez dodanie kwasu arachidonowego do supernatantu pojęzykowego (500 g) z rozerwa...

Więcej »

Opieka pielęgnacyjna pojawia się w Ameryce Łacińskiej

Czytelnicy redakcji pisma Dr. Pérez-Stable o zarządzanej opiece w Ameryce Łacińskiej (wydanie z 8 kwietnia) 1, którzy nie znają systemów opieki zdrowotnej w Ameryce Łacińskiej, mogą odnieść wrażenie, że systemy zabezpieczenia społecznego w większości krajów zapewniają odpowiednie zasięg dla większości populacji. Może tak być w przypadku krajów...

Więcej »

Leczenie raka szyjki macicy wysokiego ryzyka

W wydaniu z 15 kwietnia Morris i wsp.1 oraz Rose i wsp.2 przedstawili wyniki randomizowanych badań klinicznych porównujących radioterapię i jednoczesną chemioterapię zawierającą cisplatynę z samą radioterapią lub radioterapię połączoną z hydroksymocznikiem w leczeniu raka szyjki macicy. Średni czas trwania radioterapii w tych badaniach wynosił odpowie...

Więcej »

Wartość prognostyczna markerów komórkowych i serologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 ad 7

W swojej próbie bupropionu o przedłużonym uwalnianiu, plastra nikotynowego lub obu z powodu rzucenia palenia (wydanie 4 marca), Jorenby i in. wyciągnąć trzy wnioski. Ich pierwsza konkluzja - że bupropion jest skutecznym leczeniem uzależnienia od nikotyny - jest uzasadniona, ponieważ poprzednie badania wykazały również, że bupropion jest skuteczny.2 Drugi ...

Więcej »
http://www.protetyka.org.pl 751#mleczne napoje fermentowane , #125g ile to ml , #ból szyi i ramion , #zaparcia i biegunki , #objawy adhd u niemowlaka , #jak przesunąć miesiączkę , #polonez kroki , #operacja podniesienia biustu cena , #medicover hospital , #obumarła ciąża objawy ,