chirurg warszawa nfz

Leki przeciwzakrzepowe w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

Kearon i in. (Wydanie z 25 marca) testowali hipotezę, że pacjenci z pierwszym epizodem idiopatycznej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej skorzystaliby z terapii antykoagulacyjnej trwającej dłużej niż trzy miesiące. Autorzy stwierdzili, że pacjenci, którzy kontynuowali przyjmowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych po początkowym okresie leczenia trwającym trzy miesiące, mieli niewiele nawrotów lub nie wystąpili, podczas gdy ci, którzy przerwali warfarynę po trzec...

Więcej »

Profilaktyczne napromienianie czaszkowe dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w pełnej remisji czesc 4

Charakterystyka siedmiu badań uwzględnionych w meta-analizie. Charakterystykę siedmiu badań przedstawiono w tabeli 1. Cztery badania były niewielkie, z udziałem 55 lub mniej pacjentów. Pozostałe trzy badania obejmowały 825 pacjentów lub 84 procent wszystkich pacjentów. Badanie profilaktyczne czaszkowej czaszki rozpoczęte w 1988 r. (PCI-88), 31 które nie obejmowało oceny neuropsychologicznej, było uproszczoną próbą przeprowadzoną równolegle z próbą ro...

Więcej »

Fenobarbital w porównaniu z fenytoiną w leczeniu napadów noworodków czesc 4

Wystąpienie jakiegokolwiek napadu elektrycznego po osiągnięciu docelowego stężenia w osoczu wolnego leku zostało uznane za świadczące o niepowodzeniu leczenia tego leku. Jeśli po osiągnięciu docelowych stężeń leku w osoczu pierwszego leku, u noworodka wystąpiła ciągła aktywność napadowa w czasie 2,5 minuty lub podczas 2,5-minutowej aktywności napadowej w dowolnym 5-minutowym okresie, wezwano neurologa prowadzącego i potwierdzono napad elektryczny. Następnie ro...

Więcej »

Schematy trójnukleozydowe a schematy zawierające efawirenz do początkowego leczenia zakażeń HIV-1 ad

Mechanizm (y) insulinooporności w cukrzycy insulinoniezależnej pozostaje niezdefiniowany. Obecne badania miały na celu ustalenie, czy cukrzyca insulinoniezależna jest związana z (a) opóźnieniem w częstości występowania działania insuliny, (b) zaburzeniem wątroby i pozawątrobową reakcją kinetyczną na insulinę oraz (c) zmianą w udział glukoneogenezy w wątrobowym uwalnianiu glukozy. Aby odpowiedzieć na te pytania, zanik glukozy, uwalnianie glukozy i szybkość wł...

Więcej »
331#konchoplastyka , #kora debu , #kozieradka zastosowanie , #krążek międzykręgowy , #kregozmyk , #krioglobulinemia , #oblicz dni płodne i owulacje , #kserostomia , #łąkotka przyśrodkowa , #lamblia leczenie ,