nadmiar soli w organizmie

Arytmia przedsionkowa w przedsionkowym ubytku przegrody

Gatzoulis i in. (Wydanie z 18 marca) donoszą, że pacjenci dorośli częściej cierpią na uporczywe migotanie przedsionków i trzepotanie przedsionków lub mają te arytmie po chirurgicznym zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, jeśli są w wieku ponad 40 lat w czasie operacji lub mają te arytmie przed operacją. Autorzy wyjaśniają, dlaczego w swojej analizie nie uwzględniali danych o objętości prawego przedsionka. Jednak te...

Więcej »

Ujemna transkrypcyjna regulacja ludzkiego genu interleukiny 2 (IL-2) przez glukokortykoidy poprzez interferencję z jądrowymi czynnikami transkrypcyjnymi AP-1 i NF-AT.

Na transkrypcję genu IL-2 wpływa kilka białek jądrowych. Zapytaliśmy, czy deksametazon (Dex) i cyklosporyna A (CsA) hamują transkrypcję genu IL-2 przez zakłócanie aktywności białek jądrowych, które wiążą się z promotorem IL-2. Ekstrakty jądrowe z pierwotnych ludzkich limfocytów T analizowano za pomocą elektroforetycznych testów przesunięcia ruchliwości DNA. Zarówno Dex, jak i CsA hamowały wiązanie czynników transkrypcyj...

Więcej »

Porównanie wapnia, witaminy D lub obu dla krzywych odżywczych u nigeryjskich dzieci ad 5

Stężenie fosfatazy alkalicznej w surowicy i 1,25-dihydroksywitaminy D było wyższe, a stężenia wapnia, fosforu i 25-hydroksywitaminy D w surowicy były niższe u dzieci z krzywicą niż u dzieci kontrolnych (tab. 1). Jednak tylko 46 dzieci z krzywicą (37 procent) miało stężenia 25-hydroksywitaminy D w surowicy poniżej 12 ng na mililitr (30 nmoli na litr), co sugeruje zubożenie witaminy D. Dzieci z niskimi stężeniami 25-hydroksywitami...

Więcej »

Obliczone tomograficzne badanie zwykłego przeziębienia czesc 4

Leczenie pacjentów z AIDS to dojrzewająca specjalizacja, która przechodzi obecnie do trzeciej dekady. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na pojawienie się pracy poświęconej wyłącznie terapiom tłumiącym replikację wirusa oraz infekcjom oportunistycznym i nowotworom związanym z AIDS. Te terapie składają się z coraz bardziej złożonych schematów, które wiążą się z wysokim ryzykiem szkodliwych interakcji lekowych. Pierwsze ...

Więcej »
http://www.ogrzewaniepodlogowe.biz.pl 751# , #cytryna z wodą na czczo , #dezynfekcja chemiczna , #limetic skuteczność , #czy flirtowanie to zdrada , #pocenie się krocza , #mleczne napoje fermentowane , #125g ile to ml , #ból szyi i ramion , #zaparcia i biegunki ,