trzęsienie głowy

Widoki zarządzanej opieki

Siedmiu z dziewięciu autorów badania Simon et al. w sprawie poglądów o zarządzanej opiece (wydanie z 25 marca) są powiązane z Harvard Pilgrim Health Care, zgodnie z informacjami identyfikującymi na pierwszej stronie artykułu. Czytelnicy nie znający usług opieki zdrowotnej w Nowej Anglii mogą nie zdawać sobie sprawy, że Harvard Pilgrim jest dużą organizacją zarządzającą opieką, a nie wydziałem Harvard Medical School. Być może ta przynależność kwalifikuje się jako potencjalny konfli...

Więcej »

Profilaktyczne napromienianie czaszkowe dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w pełnej remisji ad

Następnie przeprowadzono badania porównujące profilaktyczne napromienianie czaszki bez napromieniania czaszkowego u pacjentów z całkowitą remisją, a niektóre z prób obejmowały ocenę neuropsychologiczną. Wyniki tych badań konsekwentnie ujawniły znaczny spadek częstości występowania przerzutów w mózgu bez wzrostu powikłań neuropsychologicznych. 15. Wyniki nie były jednak rozstrzygające w odniesieniu do korzyści pod względem całkowitego przeżycia. Przegląd profilaktyczny czaszki naś...

Więcej »

Długoterminowa skuteczność kliniczna immunoterapii pyłkiem traw

Immunoterapia pyłkowa jest skuteczna u wybranych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa za pośrednictwem IgE, chociaż wątpliwe jest, czy po odstawieniu leku występuje długotrwała korzyść. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie dotyczące przerwania immunoterapii na uczulenie na pyłki trawowe u pacjentów, u których wcześniej okazało się, że skuteczne są trzy do czterech lat tego leczenia. W ciągu trzech la...

Więcej »

Lekarz zajmujący się wszelkimi problemami związanymi z kończynami

Niedawno American College of Cardiology i American Heart Association opublikowały ekspercki dokument potwierdzający stosowanie syldenafilu (Viagry) u pacjentów z chorobami układu krążenia1. Zalecenia dotyczyły pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ale niewiele wiadomo na temat wpływu syldenafil u pacjentów z innymi zaburzeniami serca.
Opowiadamy o 54-letnim mężczyźnie z kardiomiopatią przerostową. Badanie echokardiograficzne przeprowadzone w 1994 r. Wykazało brak spoczynkowego gra...

Więcej »
http://www.stomatologkrakow.edu.pl 751# , #cytryna z wodą na czczo , #dezynfekcja chemiczna , #limetic skuteczność , #czy flirtowanie to zdrada , #pocenie się krocza , #mleczne napoje fermentowane , #125g ile to ml , #ból szyi i ramion , #zaparcia i biegunki ,