pokrzywka u dzieci leczenie

Profilaktyczne napromienianie czaszkowe dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w pełnej remisji ad 7

Jednak pod względem przeżycia profilaktyczne napromienianie czaszki było mniej skuteczne u kobiet niż u mężczyzn. Wynik ten należy jednak interpretować z ostrożnością, ponieważ pochodzi on z analizy podgrupy oraz z powodu niejednorodności wśród kobiet w różnych próbach. Chociaż kobiety mają wyższy wskaźnik przeżywalności niż mężczyźni (dane nieukazane), nie ma hipotezy wyjaśniającej tę różnicę w działaniu. W latach 80. w kil...

Więcej »

Częstość występowania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w Stanach Zjednoczonych, 1988-1994 czesc 4

Częstość zakażeń HCV była wyższa wśród nie-latynoskich czarnych niż wśród białych bez latynosów, a wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet (tab. 1). We wszystkich grupach rasowo-etnicznych częstość występowania zakażeń była niska wśród osób w młodszych i starszych grupach wiekowych (tabela 2), chociaż wśród osób rasy czarnej nie-Latynoskiej rozpowszechnienie zaczęło wzrastać we wcześniejszym wieku (12 do 19 lat) niż w i...

Więcej »

Obstetryczne wyniki u kobiet z gruźlicą pozapłucną cd

Spośród pozostałych 11 kobiet, u których wszystkie postawiono diagnozę podczas ciąży wskaźnikowej, 4 (12 procent) rozpoczęło leczenie w pierwszym trymestrze, 4 (12 procent) w drugim trymestrze i 3 (9 procent) w trzecim trymestrze ciąży . Leczenie lekami przeciwgruźliczymi
Z 29 kobiet, które miały czynną gruźlicę podczas ciąży wskaźnikowej, 18 (62 procent) otrzymywało izoniazyd, ryfampinę i ethambutol przez dziewięć miesięcy. P...

Więcej »

Kontrolowane badanie ranitydyny na zapobieganie nawrotom krwawienia z wrzodu dwunastnicy

Metabolizm kwasu retinowego do mniej aktywnego metabolitu, kwasu 4-hydroksyretinowego, zachodzi poprzez izozym (y) cytochromu P-450. Zbadano wpływ farmakologicznej dawki kwasu retinowego na poziom kwasu retinowego w skórze oraz na aktywność cytochromu P-450. Krem zawierający sam 0,1% kwas retinowy lub sam krem podawano miejscowo na dorosłą ludzką skórę przez cztery dni w warunkach niedrożności. Potraktowane obszary usunięto za pomocą keratomu i z...

Więcej »
http://www.profile-elewacyjne.info.pl 751#cytryna z wodą na czczo , #dezynfekcja chemiczna , #limetic skuteczność , #czy flirtowanie to zdrada , #pocenie się krocza , #mleczne napoje fermentowane , #125g ile to ml , #ból szyi i ramion , #zaparcia i biegunki , #objawy adhd u niemowlaka ,